200 klinicznie potwierdzonych powodów aby tego nie Jeść

chleb

200 klinicznie potwierdzonych powodów aby tego nie Jeść. Ponieważ sprzedaż żywności oznaczonej jako bezglutenowa osiąga obecnie ponad 6 miliardów dolarów rocznie, dzieje się coś naprawdę głębokiego w sposobie, w jaki Amerykanie postrzegają rolę pszenicy w swojej diecie. Niegdyś  jako dziecko będące potomkiem ruchu zdrowej żywności, ludzie coraz bardziej odrzucają  „króla zbóż”, a bardziej identyfikują go jako źródło problemów zdrowotnych.

Krytycy twierdzą, że ten problem jest tylko modą lub, co gorsza ​​ci, którzy rozpoczęli go bez oficjalnej diagnozy, mogą mieć więcej problemów. W końcu po prostu „lepsze samopoczucie” po wydaleniu glutenu nie jest uważane za dowód niczego w konwencjonalnym systemie medycznym. Później biopsje, przeciwciała i testy genetyczne, jeśli nic nie zostanie znalezione, a ty nadal uważasz, że gluten – to „święte”, wszechobecne ziarno – stanowi problem, możesz zostać skierowana do psychiatry.

Dieta bezglutenowa stanowi obecnie przedmiot wielu badań i kontrowersji, co jest spowodowane zarówno doniesieniami sugerującymi znaczenie glutenu w patomechanizmie wielu chorób, jak i agresywnym marketingiem i promowaniem diety bezglutenowej w środkach masowego przekazu. W literaturze można wyróżnić trzy zasadnicze nieprawidłowe reakcje na gluten: aler- giczną, autoimmunizacyjną oraz inne immunologicznie mediowane nadwrażliwości.

Na liście ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization) znalazło się jak dotąd 21 alergenów odpowiedzialnych za alergię na pszenicę. Składnik glutenu — gliadyna, został określony jako alergen przyczyniający się najczęściej do wystąpienia objawów z prze- wodu pokarmowego. Niestety, diagnostyka tych schorzeń jest bardzo utrudniona, ponieważ aktualnie dostępne badania cechują się dość niską czułością. Nie ma również dowodów na to, że aktualnie popularne badania określające stężenie przeciwciał IgG dla gliadyny lub pszenicy są dobrym narzędziem diagnostycznym dla tej jednostki chorobowej.

Ale pomijając anegdoty i „subiektywne doświadczenie”, rodzaj badań klinicznych, które stanowią „Prawdę”, z wielką literą T, z perspektywy dominującej placówki medycznej, można znaleźć w biomedycznej bazie danych National Library of Medicine znanej jako MEDLINE. To obszerne archiwum bibliograficzne zawiera ponad 21 milionów pozycji cytatów, które w chwili pisania tego tekstu zawierają 9776 odniesień do glutenu.

Nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania i badań na temat „nietolerancji glutenu” – chociaż wolimy nazywać ten temat „toksycznością glutenu”, aby odwrócić uwagę od „ofiary” na „agresora”, sam gluten. W 1971 r. Na MEDLINE wymieniono 71 badań dotyczących glutenu. W  roku w 2011 r. Było ich 514 i z każdym rokiem to wzrasta.

Jednym z naszych wielu zainteresowań tutaj na GreenMedInfo.com jest identyfikacja „Substancji Problemowych”, dlatego właśnie stworzyliśmy indeks pod tą nazwą z 698 podmiotami wymienionymi od A-Z. Jeśli przejdziesz do WHEAT pod „W’s”, znajdziesz listę pod „Advanced Topics” z 205 warunkami zdrowotnymi i / lub niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi związanymi z konsumpcją pszenicy, z których wszystkie zostały określone wyłącznie na podstawie badań recenzowanych i opublikowanych medycznych czasopisma indeksowane na MEDLINE.

Pod wymienionymi chorobami znajdziesz również zestaw pól „działania farmakologiczne”, w którym wymieniono 20 różnych sposobów, w jakie pszenica szkodzi ciału, np. uszkadzający nerwy (neurotoksyczne), uszkadzający układ odpornościowy (immunoreaktywny), zapalny itp.

Obecnie konwencjonalny zakład medyczny rozpoznaje jedynie garść zaburzeń, które mogą być spowodowane spożyciem pszenicy, takich jak:

Alergia na pszenicę
Nietolerancja glutenu
Zapalenie skóry opryszczkowe
Wywołana wysiłkiem anafilaksja pszenicy

Te warunki są jednak tylko wierzchołkiem masywnej góry celiakicznej. W poprzednim artykule omawiałam ten problem z bardziej filozoficznej perspektywy. Obecnie istnieje jednak ogromny zbiór danych, który zdecydowanie określa prawdopodobieństwo, że nietolerancja pszenicy, a jeszcze lepiej jej toksyczność, jest powszechnym problemem specyficznym dla gatunku ludzkiego, występującym tylko w różnym stopniu, a głównie podklinicznym, przynajmniej poprzez optyka konwencjonalnych badań przesiewowych i technologii.

Trzeba także wziąć pod uwagę „niewidzialny cierń”, czyli lektynę pszenną – znaną bardziej technicznie jako aglutynina z kiełków pszenicy (WGA) – i która może powodować szeroki zakres niekorzystnych skutków zdrowotnych, nawet jeśli nie zostanie wykryta przez konwencjonalne badania przesiewowe.

Jesli nie przeszliście odpowiednich badań na nietolerancje glutenu, to nie rób sobie krzywdy nie jedząc pszenicy, bo jest taka moda na świecie. Zrobisz sobie wiekszą krzywdę niż sobie wyobrażasz. Nie stosuj diet bezglutenowych bez konsultacji z lekarzem i zastanów się 3 razy czy warto poświęcać swoje zdrowie, bo koleżanka twoja stosuje takową dietę i schudła 10 kg.

Wszystko musi być dobrane indywidualnie i za pośrednictwem lekarza po odpowiednich badaniach. Podsumowując, dieta bezglutenowa nie powinna być stosowana profilaktycznie u osób zdrowych, a osoby wykazujące objawy nietolerancji glutenu lub cierpiące na określone schorzenia nie powinny wdrażać jej bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniej diagnozy.

metamorfoza, Gosia Klos, dietetyk