GMO – ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA – Gosia Klos

GMO – ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA – https://mataleo.eu/wp-content/uploads/2013/08/1448-1.jpg. Żywność genetycznie modyfikowana jest to żywność wyprodukowana z mikroorganizmów, roślin lub zwierząt, które zostały wcześniej ulepszone metodami inżynierii genetycznej. Potocznie przyjmuje się, że są to produkty mające zmieniony materiał genetyczny lub zawierający białka będące wynikiem biosyntezy rekombinowanego DNA. Zalicza eis do niej artykuły spożywcze zawierające produkty modyfikacji genetycznej:

  • żywność będąca GMO (np. świeże pomidory i ziemniaki);
  • żywność zawierająca przetworzone GMO (np. frytki mrożone, koncentraty zup z pomidorów);
  • żywność produkowana z zastosowaniem GMO (np. chleb pieczony z wykorzystaniem transgenicznych drożdży, piwo i inne produkty fermentacji alkoholowej produkowane z zastosowaniem drożdży transgenicznych);
  • produkty żywnościowe pochodne GMO, lecz nie zawierające żadnych komponentów „transgenicznych” (np. olej rzepakowy otrzymywany z transgenicznego rzepaku, cukier z transgenicznych buraków).

Analiza przemian zachodzących w przemyśle rolno-spożywczym pozwala mieć pewność, że produkcja żywności XXI wieku będzie w głównej mierze oparta na organizmach zmodyfikowanych genetycznie, stanowiąc źródło przerabianego surowca (rośliny, zwierzęta, drobnoustroje), jak i biokatalizatorach, stosowanych w nowoczesnych, zracjonalizowanych biotechnologiach przemysłu spożywczego. „Ekspansja” organizmów transgenicznych stała się możliwa dzięki rozwojowi biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, transgeniki i proteomiki.

Dziedziny te zajmują się identyfikacją funkcji genów, ich modyfikacją i wprowadzaniem do organizmów nowych gospodarzy. Aby w 2050 roku wyżywić około 11 mld ludzi, należałoby podwoić lub potroić produkcję żywności. Nie jest to możliwe bez zastosowania nowoczesnej agrobiotechnologii. Około 2,7 mld ludzi mieszka w gorącym, wilgotnym klimacie. Za 40 lat będzie ich prawie 2 razy tyle.

Cienka i delikatna warstwa gleby w klimacie tropikalnym jest w stanie dawać plony jedynie przez kilka lat, po czym ulega wyjałowieniu. Powoduje to, że ludzie stale pozyskują nowe obszary pod uprawę wycinając tysiące hektarów lasów. Jedynie specjalne techniki upraw oraz zastosowanie nowoczesnej biotechnologii mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Zastosowanie wiedzy, jakim jest mechanizm molekularny dojrzewania pomidorów umożliwiło poprawienie ich cech użytkowych – wolniej miękną. Z ulepszonego ryżu usunięto gen odpowiedzialny za powstawanie białka powodującego alergię u ludzi.

Oszacowano, że rozwiąże to problem ponad 100000  japońskich dzieci cierpiących z powodu alergii na tradycyjny ryż. Biotechnologię na szeroką skalę wykorzystuje też browarnictwo, winiarstwo, przemysł gorzelniczy, mleczarski, piekarski i mięsny. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin biotechnologii żywności jest produkcja różnorodnych dodatków do żywności (zagęszczacze, związki smakowe i zapachowe, konserwanty, barwniki, witaminy).

Większość tych substancji wytwarzana jest przy użyciu organizmów modyfikowanych genetycznie, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności. Zmiany zachodzące w szeroko pojętej produkcji żywności można chyba określić jako proces przyspieszonej i ukierunkowanej ewolucji.

W odróżnieniu, bowiem od procesu praktykowanego tradycyjnie przez hodowców, polegającego na krzyżowaniu najlepszych odmian roślin lub zwierząt w obrębie tego samego gatunku, co pozwala uzyskiwać tylko bardzo ograniczone zmiany w genomie, nowoczesnej techniki rekombinacji DNA dysponują niemal nieograniczoną pulą genów, które można zastosować do konstrukcji organizmów transgenicznych o ogromnej różnorodności.

Kub Dietę Gosi Klos
Kub Dietę Gosi Klos

Człowiek od wielu lat próbuje ingerować w naturalny proces przemian zachodzących w środowisku naturalnym. W całej swojej działalności stara się poprawić przyrodę, aby uzyskać lepsze efekty aniżeli oferuje nam natura. Jednakże należy pamiętać o tym,że zbyt duża ingerencja w konsekwencji może spowodować nieodwracalne zmiany.  Takie jak tarczyca czy cukrzyca.

Musimy sprawdzać co jemy, większą uwagę poświecić na sprawdzanie etykiet, unikać mrożonych produktów i  przede wszystkim udać się do dietetyka, jeśli widać jakieś zmiany w organizmie np. szybkie przybranie na wadzę. Nie czekać, aż waga pokaże ponad 100 kg tylko zacząć dużo wcześniej interesować sie swoją wagą. ZAPRASZAM

Przydatny link; http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Znakowanie-produktow-wolnych-od-GMO

Zapraszam do współpracy m.klos@btinternet.com

 

https://mataleo.eu/wp-content/uploads/2013/08/1448-1.jpg

metamorfoza, Gosia Klos, dietetyk