Dieta w łuszczycy czy ma znaczenie – Zalecenia Dietetyczne

Łuszczyca i Dieta - Zalecenia Gosia Klos

Dieta w łuszczycy czy ma znaczenie – Zalecenia Dietetyczne.

Łuszczyca jest chorobą ogólnoustrojową, skojarzoną z występowaniem zaburzeń metabolicznych (otyłość, cukrzyca, hiperurykemia, zaburzenia lipidowe) oraz szybszym rozwojem miażdżycy, dlatego dieta może być ważnym elementem w jej terapii. Dieta niskokaloryczna jest istotnym elementem uzupełniającym leczenie ogólne pacjentów chorych na łuszczycę, szczególnie z towarzyszącą otyłością

Istnieje wiele do- wodów, że otyłość jest czynnikiem ryzyka wystąpienia łuszczycy i od- wrotnie. Tkanka tłuszczowa trzewna produkuje wiele cytokin prozapalnych, tych samych, które biorą udział w zapaleniu łuszczycowym. Istotnym czynnikiem są wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe (WNNKT) omega-3, które mają działanie przeciwzapalne, hamujące produkcję prozapalnych cytokin i białek adhezyjnych.

Istotnym elementem postępowania jest unikanie alkoholu i wszystkich jego form oraz używek mających działanie prozapalne. Należy zwrócić pacjentom uwagę na unikanie soku grejpfrutowego podczas leczenia cyklosporyną oraz ograniczenie podaży cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych i alkoholu w trakcie stosowania retinoidów.

Dieta w łuszczycy czy ma znaczenie – Zalecenia Dietetyczne.

Tkanka tłuszczowa trzewna, której objętość wzrasta w otyłości, składa się nie tylko z adipocytów, ale zawiera liczne makrofagi. Stanowi ona największy narząd endokrynny, produkujący liczne czynniki zwane adipokinami (cytokiny, chemokiny, czynniki hormonopodobne, czynniki wzrostu). Wykazują one przede wszystkim właściwości prozapalne, biorą udział w rozwoju m.in. dyslipidemii, insulinooporności, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego,, natomiast makrofagi, odpowiedzialne za rozwój stanu zapalnego w tkance tłuszczowej, są źródłem cytokin prozapalnych.

Obserwowano spadek rozpowszechnienia łuszczycy w okresach niedożywienia i głodu podczas I wojny światowej. Poprawa stanu zmian chorobowych u cho- rych następuje po zastosowaniu diety niskoprote- inowej i niskoenergetycznej oraz postu. Stosowanie po leczeniu metotreksatem niskokalorycznej diety u otyłych chorych na łuszczycę wydłuża okres remisji choroby

Dieta niskokaloryczna powodu je zmniejszenie podaży kwasu arachidonowego, co prowadzi do obniżenia produkcji prozapalnego leukotrienu B4. Dodatkowo na czczo obserwuje się ob- niżenie aktywności limfocytów CD4+ i wzrost produkcji IL-4 działającej przeciwzapalnie w łuszczycy. Dieta ta obniża także ilość wolnych rodników, a rola stresu oksydacyjnego w patogenezie łuszczycy jest bardzo istotna.

Wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe (WNNKT) szeregu omega-3 nie są syntetyzowane przez człowieka i muszą być dostarczane w diecie. Należy do nich EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz jego metabolit DHA (kwas dokozaheksaenowy). Stanowią one składnik budulcowy błon komórko- wych i struktur tkanki nerwowej, hamują rozwój dyslipidemii aterogennej i nadciśnienia tętniczego, a ponadto mają działanie przeciwzakrzepowe, prze- ciwnowotworowe i sprzyjają zachowaniu płodności.

Jeśli potrzebujesz diety i treningu napisz do mnie kliknij tutaj.

Przeprowadzono wiele badań, w których oceniano wpływ suplementacji olejów rybnych i ryb, zawierających kwasy omega-3, na przebieg łuszczycy. Obserwowano poprawę stanu skóry u pacjentów spożywających tłuste ryby (makrela, sardynki, łosoś, śledzie), równolegle stwierdzając wzrost stężenia EPA w surowicy.

Podobne efekty uzyskano, stosując olej kukurydziany, będący źródłem oleju α-linolowego. Zawarte w tych pokarmach kwasy omega-3 tłumią produkcję prozapalnego LTB4, a powstający w wyniku działania 5-lipooksygenazy LTB5 ma 10-krotnie słabsze działanie prozapalne niż LTB4.

Wpływ kawy i kofeiny na nasilenie zmian łuszczycowych jest kontrowersyjny. Z jednej strony może być pozytywny z powodu właściwości antyoksydacyjnych, hamujących efekt „stresu oksydacyjne- go”. Kofeina jest antagonistą receptorów adenozyny i w wysokich stężeniach może działać jako inhibitor fosfodiesterazy cAMP, hamując procesy zapalne.

Pamiętaj również, że do diety musisz również dodać odpowiedni trening, który musi być indywidualnie dobrany.

Należy pamiętać, że dieta wpływa na farmakokinetykę stosowanych leków. Przy podawaniu cyklosporyny z sokiem grejpfrutowym biodostępność leku wzrasta nawet o 60% z powodu konkurencyjno- ści o cytochrom P450. Dlatego pacjenci powinni być poinformowani o konieczności unikania spożywania tego soku w trakcie leczenia [18, 52].

Podczas leczenia pochodnymi witaminy A (acytretyna, etretynat) mogą wystąpić objawy hiperwitaminozy (bóle głowy, osłabienie, anoreksja), jeśli dodatkowo spożywa się suplementy diety i żywność bogatą w tę witaminę. Retinoidy mogą również powodować zaburzenia profilu lipidowego w suro- wicy: wzrost stężenia trójglicerydów i cholesterolu. Dlatego pacjentom w trakcie leczenia zaleca się spożywanie WNNKT omega-3, a ograniczenie podaży cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych i alkoholu. Kwasy omega-3 poprawiają profil lipidowy u pacjentów leczonych retinoidami i cyklosporyną

Jeśli potrzebujesz diety i treningu napisz do mnie kliknij tutaj.

Piśmiennictwo.

1.Alexandroff A.B., Pauriah M., Camp R.D., Lang C.C., Struthers A.D., Armstrong D.J.: More than skin deep: atherosclerosis as a systemic manifestation of psoriasis. Br J Dermatol 2009, 161, 1-7.

2.Kimball A.B., Szapary P., Mrowietz U., Reich K., Lang- ley R.G., You Y. i inni: Underdiagnosis and undertreatment of cardiovascular risk factors in patients with moderate to severe psoriasis. J Am Acad Dermatol 2012, 67, 76-85. Reich K.: The concept of psoriasis as a systemic inflamma- tion: implications for disease management. J Eur Acad Der- matol Venereol 2012, 26, 3-11.

3.Perk J., De Backer G., Gohlke H., Graham I., Reiner Z., Verschuren W.M. i inni. Fifth Joint Task Force of the Euro- pean Society of Cardiology and Other Societies on Cardio- vascular Disease Prevention in Clinical Practice; European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilita- tion: European Guidelines on cardiovascular disease pre- vention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Atherosclerosis 2012, 223, 1-68. Solis M.Y., de Melo N.S., Macedo M.E., Carneiro F.P., Sabbag C.Y., Lancha Júnior A.H. i inni: Nutritional sta- tus and food intake of patients with systemic psoriasis and psoriatic arthritis associated. Einstein (Sao Paulo) 2012, 10, 44-52.

metamorfoza, Gosia Klos, dietetyk